Skip to content

Sekretesspolicy

Dataskyddspolicy

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige.

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. Här informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är air up GmbH, Friedenstraße 22A, 81671 Munich, Tyskland,  e-post: datenschutz@air-up.com Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som kan nås på följande sätt:

Frau Pia Boßeler
Friedenstraße 22A
81671 Munich
Tyskland

E-post: datenschutz@air-up.com

1.4 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den personuppgiftsansvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i webbläsarens rad.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats enbart för att få information, d.v.s. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade serverloggfiler). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • De sidor på vår webbplats som du besöker
 • Datum och tid för ditt besök på vår webbplats
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Från vilken webbsida/genom vilken länk du kom till vår webbplats
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Behandlingen utförs i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje man eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Hosting

Hosting av Shopify
Vi använder butikssystemet hos tjänsteleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings,
second floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), för att hosta och visa webbutiken. Behandlingen av data sker för vår räkning. Alla uppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas på Shopifys servrar. Shopify använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att data endast behandlas inom EU/EES. När det gäller den teoretiska möjligheten till åtkomst för det kanadensiska moderbolaget Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, har Kanada ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, som anger att en adekvat nivå av dataskydd garanteras. För mer information om Shopifys dataskyddspolicy, besök följande webbplats: https://www.shopify.de/legal/datenschutz och här: https://help.shopify.com/de/manual/your-account/privacy/GDPR.

4) Cookies

Vi använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras på den slutenhet som används och sparas av webbläsaren. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Det finns olika typer av cookies som används för olika ändamål.

Vissa cookies säkerställer att det vi erbjuder dig på vår webbplats fungerar korrekt eller att du känns igen på din terminalenhet efter registrering ("nödvändiga" cookies). Genom att placera dessa nödvändiga cookies gör vi det lättare för dig att besöka det vi har att erbjuda på vår webbplats och använda de tjänster som finns där. Andra cookies placeras för att analysera användarnas preferenser i syfte att förbättra våra tjänster ("avancerade cookies").

Vi använder endast icke nödvändiga cookies med ditt samtycke. När du besöker vår webbplats för första gången visas en popup-fönsterruta med en förklaring om våra cookies. När du klickar på samtyckesknappen godkänner du att vi använder de valda cookies som beskrivs i varje enskilt fall i popup-fönstret och i denna dataskyddspolicy.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan välja att endast tillåta cookies i enskilda fall, neka cookies i vissa fall eller generellt och att aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Vi vill påpeka att funktionaliteten på den här webbplatsen kan begränsas om cookies inaktiveras.

Om personuppgifter behandlas när "nödvändiga" cookies används, baseras detta på den rättsliga grunden i artikel 6 punkt 1 f i GDPR på grundval av våra legitima intressen av att kvalitetssäkra vår webbplat  och att presentera en tekniskt felfri webbplats. Behandlingen av personuppgifter vid användning av så kallade "utökade cookies" baseras på ditt samtycke (rättslig grund: artikel 6 punkt 1 a GDPR). Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

5) Kontakt

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in när det gäller ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och för den tekniska administrationen i samband med detta. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal behandlas dina uppgifter även utifrån den rättsliga grunden i artikel 6 punkt 1 b GDPR. I annat fall är artikel 6 punkt 1 a GDPR den rättsliga grunden. Detta ska vara fallet om det av omständigheterna kan utläsas att de berörda sakförhållandena har slutgiltigt klarlagts och under förutsättning att det inte finns några lagstadgade skyldigheter att behålla uppgifter som strider mot detta.

6) Behandling av uppgifter vid öppnandet av ett kundkonto och för avtalsbehandling.

I enlighet med artikel 6 punkt b i GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att fullgöra ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive formulär. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvariges adress ovan. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnar för att kunna fullgöra och administrera avtalet. Efter att vår administration av avtalet har avslutats eller att du har raderat ditt kundkonto kommer dina uppgifter att lagras med hänsyn till krav i gällande lagar och författningar ( såsom skatte- och bokföringsrättsligalagringsperioder) och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi har reserverat oss för en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifterna.

7) Användning av dina uppgifter för direktmarknadsföring

7.1 Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska uppgiften vi behöver för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter. Ytterligare uppgifter kommer att användas för att adressera nyhetsbrevet  till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi endast skickar ett nyhetsbrev till dig när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Vi skickar då ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som din internetleverantör (ISP) anger samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer endast att användas för annonsering i nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som nämns i ovan i denna policy. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för något annat ändamål som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

7.2 Utskick av nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster kan vi regelbundet skicka dig erbjudanden om liknande varor eller tjänster som du redan har köpt ur vårt sortiment. I enlighet med 19 § Marknadsföringslagen (2008:486), och i avsnitt 7 punkt 3 i den tyska lagen - Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG -behöver vi inte inhämta ett separat samtycke från dig för detta. I detta avseende sker databehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i GDPR. Om du ursprungligen har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka några e-postmeddelanden till dig. Du har rätt att när som helst och med verkan för framtiden motsätta dig användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål genom att meddela den personuppgiftsansvarige som anges ovan. Du kommer endast att få kostnader för överföring i enlighet med grundavgifterna. Efter att ha mottagit din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att omedelbart upphöra.

 

7.3 WhatsApp-nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt WhatsApp-nyhetsbrev skickar vi regelbundet information om våra erbjudanden via WhatsApp. Endast ditt mobiltelefonnummer behövs för att skicka nyhetsbrevet.

För att få nyhetsbrevet ska du lägga till vårt mobilnummer i adresskontakterna i din mobiltelefon och skicka oss meddelandet "Start" via WhatsApp. Genom att skicka detta WhatsApp-meddelande ger du oss ditt samtycke till att dina personuppgifter används i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR för att skicka nyhetsbrevet. Vi kommer då att lägga till dig i vår distributionslista för nyhetsbrevet.

De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att behandlas uteslutande för att vi ska kunna rikta reklam till dig via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka oss meddelandet "Stop" via WhatsApp. När du har avregistrerat dig kommer ditt mobiltelefonnummer omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som går utöver detta och som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

Observera att WhatsApp får tillgång till adressboken för den mobila enhet som vi använder för att skicka nyhetsbrevet och automatiskt överför telefonnummer som lagras i adressboken till en Facebook-server i USA. För att garantera en adekvat nivå av dataskydd har leverantören infört så kallade standardavtalsklausuler från Europeiska unionen. Dessutom gör vi en riskanalys från fall till fall för att säkerställa dataskydd utöver de vanliga avtalsklausulerna.

För att skicka vårt WhatsApp-nyhetsbrev använder vi därför en mobil enhet i vars adressbok endast WhatsApp-kontaktuppgifterna för våra mottagare av nyhetsbrev e lagras. Detta säkerställer att varje person vars WhatsApp-kontaktuppgifter lagras i vår adressbok redan har samtyckt till överföringen av sitt WhatsApp-telefonnummer från adressböckerna för sina chattkontakter i enlighet med artikel 6 punkt 1 a GDPR när de använder appen på sin enhet för första gången genom att acceptera WhatsApp-användarvillkoren. Överföring av uppgifter om sådana användare som inte använder WhatsApp och/eller inte har kontaktat oss via WhatsApp är utesluten i detta avseende.

För syftet och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av WhatsApp, samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, hänvisar vi till WhatsApp:s dataskyddspolicy: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

7.4 Reklam via brevpost

På grundval av vårt legitima intresse av att ge dig personlig direktreklam förbehåller vi oss rätten att lagra ditt för- och efternamn, din postadress och - i den mån vi har fått denna ytterligare information från dig inom ramen för vårt avtal med dig - din titel, akademiska examen, födelseår och din yrkes-, bransch- eller affärsbeteckning i enlighet med artikel 6 punkt 1 f GDPR och att använda denna information för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter till dig per brev.

Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina uppgifter för detta ändamål genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvariga enligt ovan.

7.5 - CleverPush
Du kan registrera dig för att få våra push-notiser. För att skicka våra push-notiser använder vi avsändartjänsten "CleverPush", som drivs av CleverPush UG (begränsat ansvar), Tondernstr
aße 1, 22049 Hamburg ("CleverPush"). Du kommer att få regelbunden information om våra varor via våra push-notiser.
För att registrera dig måste du bekräfta att din webbläsare begär att få meddelanden. Denna process dokumenteras och lagras av CleverPush. Detta inkluderar lagring av inloggningstiden samt ditt webbläsar- eller enhets-ID. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna spåra processerna i händelse av missbruk och tjänar därför vårt rättsliga skydd. För att visa push-notiser för dig samlar CleverPush in och bearbetar ditt webbläsar-id för vår räkning, liksom ditt enhets-ID vid mobil åtkomst.
Då du prenumererar på våra push-notiser samtycker du till att ta emot dem. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter efter registrering för våra push-notiser är, ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR.
CleverPush utvärderar också våra push-notiser statistiskt. CleverPush kan därmed känna igen om och du, när våra push-notiser visades, klickade på dem.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring och användning av dina personuppgifter för att ta emot våra push-notiser och den statistiska insamling som beskrivs ovan med framtida verkan. För att återkalla samtycket kan du ändra inställningen att ta emot push-notiser i din webbläsare för detta ändamål. Om du använder våra push-notiser på en stationär dator med operativsystemet "Windows" kan du också avregistrera dig från våra push-notiser genom att högerklicka på respektive push-notis i inställningen som visas där.
Dina uppgifter raderas så snart det inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Dina uppgifter lagras därför så länge som prenumerationen på våra push-notiser är aktiv. Följande länk förklarar uttagsprocessen i detalj: https://cleverpush.com/faq

7.6 Meddelande om varors tillgänglighet via e-post

Om vi i vår webbutik erbjuder möjligheten att för utvalda varor som tillfälligt inte är tillgängliga informera dig via e-post om när de är tillgängliga, kan du prenumerera på vår e-postmeddelandetjänst om varornas tillgänglighet. När du anmäler dig till vår e-postmeddelandetjänst om varors tillgänglighet skickar vi dig ett engångsmail om tillgängligheten för den artikel du har valt. Den enda obligatoriska informationen för att skicka detta meddelande som vi behöver är din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter. Sådana ytterligar uppgifter kan användas för att rikta erbjudandet till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka detta meddelande. Detta innebär att vi endast kommer att skicka dig ett meddelande om detta när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot ett sådant meddelande. Vi skickar då ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot sådana meddelanden genom att klicka på en bifogad länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR. När du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst om varors tillgänglighet lagrar vi din IP-adress som din internetleverantör (ISP) har angett samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst om varors tillgänglighet används endast för att informera dig om tillgängligheten av en viss vara i vår webbutik. Du kan när som helst avregistrera dig från e-postmeddelandet om varornas tillgänglighet genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår e-postlista som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna på ett sätt som går utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

 

7.7 Qualtrics XM

Vi använder ett Experience Management-program från qualtrics XM, 10 York Road, Waterloo, London SE1 7ND, England (“qualtrics XM”).

Vi använder qualtrics XM för att skapa och dela undersökningar och andra feedbackmekanismer. På så sätt får vi direkt feedback från konsumenter om varumärket air up.

För detta ändamål kommer feedbacken skickas vidare till qualtrics XM i enlighet med dataskyddsbestämmelserna så att qualtrics XM kan driva tjänsten.

Om qualtrics XM används för att samla in feedback från konsumenter via air up-webbplatsen körs ett skript över Google Tag Manager som gör det möjligt att endast visa qualtrics XM-innehåll för vissa personer (t.ex. återkommande vs. nya kunder). Detta skript överför data till qualtrics XM där det lagras och är tillgängligt för analys. Om feedback erhålls via en direktlänk till ett frågeformulär, lagrar qualtrics XM data på sina servrar utan att involvera några andra tjänster. När du använder andra tjänster (t.ex. ett CRM-system) för att distribuera dessa länkar kan pseudonymiserad data också skickas vidare till qualtrics XM via en URL-tillägg (som "inbäddad data").

För detta ändamål kommer vi att dela dina personuppgifter (beroende på syftet: kund-ID, aktuella och tidigare beställningsdetaljer, inskickade svar, webbplatsspråk, information om webbplatsanvändning) i krypterad, pseudonymiserad form med qualtrics XM så att du kan använda vår erfarenhet Management programvara kan använda. Programvaran överför data till oss så att vi kan analysera feedback från konsumenter och förbättra vårt erbjudande baserat på den.

Uppgifterna behandlas frivilligt och endast med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6, 1:a avsnittet, punkt 1 i GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. >(opt-out Link) För mer information om hur qualtrics XM behandlar dina personuppgifter, besök följande länk i qualtrics XMs sekretesspolicy: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

qualtrics XM placerar cookies i din browser när du deltar i en undersökning; Dessa cookies är i princip till för att registrera undersökningens förlopp så att undersökningar till exempel inte kan genomföras flera gånger eller att undersökningen kan återupptas vid en viss tidpunkt efter ett avbrott. En detaljerad lista över potentiellt använda cookies finns här:https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/?rid=ip&prevsite=de&newsite=uk&geo=DE&geomatch=uk#About

7.8 Usercentric 

Vi använder samtyckeshanteringstjänsten Usercentrics, Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Tyskland (Usercentrics). Detta gör det möjligt för oss att erhålla och hantera samtycke från webbplatsanvändare för databehandling. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet (Art. 7, 1, GDPRU), under vilken vi lyder (Art. 6, 1:a stycket, 1:a punkten. c GDPR). Följande uppgifter behandlas för detta:

Datum och tid för åtkomst Webbläsarinformation Enhetsinformation Geografisk plats Cookie-preferenser URL för den besökta sidan

Webbplatsens funktionalitet kan inte garanteras utan bearbetning. Usercentrics är mottagare av dina personuppgifter och arbetar för oss som behandlare. Behandlingen sker inom Europeiska unionen. Ytterligare information om invändningar och borttagningsalternativ gentemot Usercentrics finns på: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/.

Uppgifterna kommer att raderas efter 3 år.

7.9 Optimove

We maken gebruik van de marketingtechnologie van Optimove UK Limited, 35 Luke Street, 2nd Floor, Unit 2.01, Londen EC2A 4LH, Verenigd Koninkrijk ('Optimove'). 

Optimove helpt ondernemingen bij beter begrip van en contact met hun klanten. Optimove stelt ondernemingen in staat een meer gepersonaliseerde en relevante ervaring te bieden met hun reeks features, inclusief gegevensanalyse, marketingautomatisering en gepersonaliseerde communicatie.

Voor dit doel worden klantgegevens (e-mailadres, naam, bestelgegevens en zoekgedrag) met Optimove gedeeld in overeenstemming met de AVG, zodat Optimove de service kan leveren.  Optimove maakt gebruik van algoritmes en machine-learning voor het analyseren van deze gegevens en om inzicht te krijgen in klantgedrag en voorkeuren. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het creëren van gepersonaliseerde marketingcampagnes via e-mail, sms of WhatsApp.  We zenden campagnes naar consumenten die voor deze kanalen gekozen hebben; klanten kunnen te allen tijde hun toestemming herroepen.  Voor dit doeleinde verzamelen we uw persoonsgegevens.   

Persoonsgegevens van klanten die in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woonachtig zijn, worden momenteel in Duitsland opgeslagen. 

Bovendien voeren we een individuele risico-analyse uit voor het garanderen van gegevensbescherming die verder gaat dan de standaard contractuele bepalingen. 

De verwerking van de gegevens gebeurt op vrijwillige basis en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 punt a AVG. 

 U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door cookies op air-up.com te weigeren en op de knop afmelden te klikken in onze e-mailnieuwsbrieven. Raadpleeg de volgende link voor het Privacybeleid van Optimove en meer informatie over hoe Optimove uw persoonsgegevens verwerkt: https://www.optimove.com/privacy-policy.  

Optimove maakt gebruik van cookies voor herkenning van websitebezoekers, om hen zo een gepersonaliseerde zoekervaring te kunnen bieden.  U kunt deze cookies blokkeren door in de browser de instelling te activeren die u in staat stelt plaatsing van alle of bepaalde cookies te weigeren. 

8) Behandling av uppgifter för orderhantering

8.1 För att behandla din beställning samarbetar vi med den eller de tjänsteleverantörer som anges nedan och som helt eller delvis stöder oss i utförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter som vi samlar in kommer att överlämnas till det transportföretag som har fått i uppdrag att leverera varan som en del av fullgörandet av ditt avtal, i den mån det är nödvändigt för att leverera varan. Vi överför dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som vi använder, i den mån det är nödvändigt för att hantera och utföra betalningen. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är artikel 6 punkt 1 b i GDPR.

8.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direkt bankdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp med faktura" eller "delbetalning" via PayPal, vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallat "PayPal") som en del av betalningshanteringen. Överföringen sker i enlighet med art. 6 punkt 1 S.1 lit. b GDPR och endast i den mån detta är nödvändigt för betalningshanteringen. PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direkt bankdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp med faktura" eller "delbetalning" via PayPal. I detta syfte kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till kreditinstitut i enlighet med artikel 6 punkt 1 S.1 lit. f GDPR på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din betalningsförmåga. PayPal använder resultatet av kreditupplysningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för utebliven betalning, för att besluta om huruvida respektive betalningsmetod ska tillhandahållas. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen, har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För mer information om dataskydd, inklusive information om de kreditupplysningsföretag som används, se PayPals sekretesspolicy:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga betalningshanteringen.
- Apple Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" av Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, utförs betalningen via "Apple Pay"-funktionen på din terminal som drivs med iOS, watchOS eller macOS genom att ett betalkort som registrerats hos "Apple Pay" laddas. Apple Pay använder säkerhetsfunktioner som är inbyggda i hård- och mjukvara på din enhet för att skydda dina transaktioner. För att kunna göra en betalning måste du därför ange en kod som du tidigare har angett och verifiera den med hjälp av funktionen "Face ID" eller "Touch ID" på din enhet.
För att kunna genomföra betalningen kommer den information som du lämnar under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att överföras till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa uppgifter igen med en specifik nyckel innan uppgifterna överförs till betaltjänstleverantören för det betalkort som är lagrat i Apple Pay för att genomföra betalningen. Kryptering säkerställer att endast den webbplats via vilken köpet gjordes kan få tillgång till betalningsuppgifterna. När betalningen har gjorts skickar Apple ditt kontonummer och en transaktionsspecifik, dynamisk säkerhetskod till källwebbplatsen för att bekräfta att betalningen har lyckats.
Om personuppgifter behandlas under de överföringar som beskrivs ovan sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningen i enlighet med artikel 6 punkt 1 b i GDPR.
Apple sparar anonymiserade transaktionsuppgifter, inklusive det ungefärliga köpbeloppet, det ungefärliga datumet och klockslaget och huruvida transaktionen slutfördes framgångsrikt. Anonymisering utesluter helt och hållet alla referenser till en person. Apple använder de anonymiserade uppgifterna för att förbättra Apple Pay och andra Apple-produkter och -tjänster.
När du använder Apple Pay på iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp via Safari på Mac kommunicerar din Mac och auktoriseringsenheten via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple behandlar eller lagrar inte någon av dessa uppgifter i ett format som kan identifiera dig personligen. Du kan inaktivera möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i inställningarna på din iPhone. Gå till "Wallet & Apple Pay" och inaktivera "Allow payments on Mac".
Ytterligare information om dataskydd med Apple Pay finns på följande Internetadress: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- STRIPE
Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "stripe" väljs, ska betalningen behandlas via betaltjänstleverantören tripe Technology Europe, Limited som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe på The One Building, 1, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Irland ("STEL"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Stripe kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik. För att behandla betalningar kan Stripe använda andra betaltjänster, som kan vara föremål för särskilda betalningsvillkor, till vilka kunden kan hänvisas separat. Ytterligare information om Stripe finns på Internet på:
https://stripe.com/en-de/legal/ssa och https://stripe.com/en-gb-de/legal/end-users.
- Klarna
När du väljer Klarnas betalningstjänst behandlas betalningen via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/se/], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (hädanefter benämnt ”Klarna”). För att göra det möjligt att behandla betalningen vidarebefordras dina personuppgifter (för- och efternamn, gatuadress, postnummer, postort, kön, e-postadress, telefonnummer och ip-adress) såväl som uppgifter som rör beställningen (t.ex. fakturabelopp, artiklar, leveranssätt) till Klarna för verifiering av din identitet och kreditupplysningsändamål, förutsatt att du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta i samband med  beställningen i enlighet med artikel 6, paragraf  1, punkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). För information om vilka kreditupplysningsföretag som dina data kan skickas till, se

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/credit_rating_agencies Kreditupplysningen kan omfatta sannolikhetsvärden (så kallade kreditpoäng). I den utsträckning kreditpoäng anges i resultaten av kreditupplysningen baseras de på en vetenskapligt vedertagen matematisk/statistik process. En av de faktorer som läggs in i beräkningen av kreditpoäng är adressdata. De data som erhålls om den statistiska sannolikheten för uraktlåtenhet att betala används av Klarna för att avgöra huruvida en avtalsrelation ska skapas, ingås eller avslutas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller Klarna. Klarna äger emellertid i tillämpliga fall fortfarande rätt att behandla dina personuppgifter, förutsatt att det krävs för betalningsbehandling i enlighet med avtalet.

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsbestämmelserna och vad som anges i Klarnas dataskyddspolicy för personer bosatta i Sverige https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy 
- Narvar
Vi använder returhanteringsverktyg från Narvar, Inc., 3 East Third Avenue, Suite 211, San Mateo, CA 94401, USA ("Narvar").
Vi använder Narvar för att automatisera och förenkla returprocessen. Det gör det lättare för kunder att returnera varor som har köpts på vår webbplats.
För detta ändamål kommer e-postadress och ordernummer att delas med Narvar i enlighet med GDPR så att Narvar kan driva tjänsten.
När du har gjort beställningen och den är klar kan du inleda orderreturprocessen med hjälp av returautomatisering som tillhandahålls av Narvar. Genom att ange din e-postadress och ditt ordernummer i retur-widgeten kan du välja vilka artiklar du vill returnera. När du har valt artiklar och leveransmetod får du ett e-postmeddelande med detaljerade instruktioner om hur du returnerar varorna.
För detta ändamål samlar vi in och behandlar dina personuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, adressen som angavs vid den första beställningen, IP-adress) och orderinformation, i krypterad, pseudonymiserad form. Genom att använda dessa data skapar Narvar en returorder som används för att behandla din retur. Uppgifterna vidarebefordras till Narvar uteslutande i pseudonymiserad form.
Personlig information kan överföras, lagras och bearbetas i ett annat land än det land där den samlades in, inklusive men inte begränsat till USA. Narvar överför personuppgifter enligt Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler enligt kommissionens beslut 2021/914 EU för att säkerställa att de är tillräckligt skyddade. Dessutom utför vi en individuell riskanalys för att säkerställa dataskydd som går utöver standardavtalsklausulerna. Behandlingen av uppgifterna sker frivilligt och endast med ditt uttryckliga samtycke, i enlighet med art 6 para 1 sen. 1 lit. a i GDPR.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. (opt-out-länk).
För mer information om hur Narvar behandlar dina personuppgifter, se följande länk i Narvars sekretesspolicy: https://corp.narvar.com/privacy-policy
Narvar placerar cookies i din webbläsare när du inleder returprocessen. Dessa cookies används för att spåra statistiska data om användningen av returprocessen. Den insamlade informationen används för att förbättra användarupplevelsen. Mer information om cookies hittar du här:
https://corp.narvar.com/cookie-policy

- Sinch
Vi använder ett kommunikationsverktyg från Sinch Sweden AB, beläget på Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Sverige ("Sinch"). Sinch är ett meddelandeverktyg som låter air up skicka textmeddelanden. För detta ändamål kan ditt mobiltelefonnummer delas med Sinch i enlighet med Art. 6, paragraf 1 stycke 1 punkt i GDPR så att Sinch kan driva tjänsten. 
Ditt mobilnummer delas endast med Sinch om du ger oss tillåtelse att kontakta dig via SMS. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan, efter att du har återkallat det kan förfrågan ta upp till 72 timmar att behandla. För mer information om hur Sinch behandlar dina personuppgifter, se följande länk i Sinchs integritetspolicy:
https://www.sinch.com/privacy-policy
- Mixpanel
Mixpanel, Inc. och dess närstående företag, inklusive Mixpanel International, Inc., Mixpanel SL, Mixpanel UK Limited och Mixpanel APAC Pte. Ltd. (nedan kallade "Mixpanel", "vi", "vår" och "oss"), är dedikerade till att säkerställa säkerhet och konfidentialitet för insamlade data.
Mixpanel, som en förstapartsanalysleverantör, samlar in användardata för att förstå beteende och preferenser. Vi använder förstapartscookies för analys och för att förbättra den övergripande användarupplevelsen, avgörande för att spåra händelser och få insikter i användarinteraktioner. Användningen av hashade e-postadresser under användaridentifiering säkerställer en integritetsmedveten metod utan att lagra känslig information direkt. Begäranden om radering av data tillgodoses.
All data lagras på Mixpanels servrar inom EU, och ingen data överförs utanför denna region. Mixpanels EU Data Residency Program ger dig befogenhet att behandla, skydda och hantera personuppgifter i Europa.
För att skydda integriteten anonymiserar vi IP-adresser innan de skickas till Mixpanel. Geolokaliseringsdata extraheras och IP-adressen redigeras för att säkerställa att den inte lagras på våra servrar.
När du besöker vår webbplats eller använder våra applikationer samlas viss information in automatiskt. Detta inkluderar OS-typ och språk, IP-adress, webbläsartyp, föregående besökta webbplats, webbelement som du har interagerat med, metadata om din aktivitet, ändringar i användarstatus och besökslängd.
Vi använder cookies för att identifiera populära områden och funktioner, samt för att räkna antal besök. De flesta webbläsare accepterar cookies som standard, men du kan justera inställningarna för att ta bort eller avvisa dem. Dessutom kan du hitta alternativ för att kontrollera användningen av cookies när du besöker webbplatsen eller använder våra applikationer.
För mer information om Mixpanel integritetsarbete, se denna länk:
https://mixpanel.com/legal/privacy-policy
Mixpanel arbetar på serversidan på vår webbplats snarare än på klientsidan. Detta strategiska val gör att vi kan samla värdefulla insikter om användarbeteende och engagemang samtidigt som vi minimerar inverkan på sidladdningstider. Det är viktigt att notera att Mixpanel använder Google Analytics-förfrågningar för sin funktionalitet. Följaktligen, om du väljer att inaktivera Google Analytics-spårning eller cookies, kommer det automatiskt att inaktivera Mixpanel också. För att inaktivera Google Analytics-spårning kan du enkelt använda Chrome-tillägget som finns via den här länken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se. Detta gör att du kan hantera dina integritetsinställningar på ett effektivt sätt samtidigt som du säkerställer en sömlös användarupplevelse på vår webbplats.

9) Kontakt för påminnelse om att lämna omdöme

Påminnelse om att lämna omdöme (skickas inte av ett kundbetygssystem).
Vi använder din e-postadress för en engångspåminnelse om att lämna ett omdöme av din beställning för det betygssystem vi använder, förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige.

10) Online-marknadsföring

10.1 Facebook Pixel för skapande av anpassade målgrupper med avancerad datamatchning
I vårt onlineerbjudande används den så kallade "Facebook Pixel" från det sociala nätverket Facebook för avancerad datamatchning, som drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").
När en användare klickar på en annons som visas på Facebook och som har placerats av oss, läggs ett tillägg till URL:en på vår länkade sida med hjälp av Facebook Pixel, på grundval av användarens uttryckliga samtycke. Efter omdirigering skrivs denna URL-parameter in i användarens webbläsare via en cookie som vår länkade sida själv sätter in. Dessutom samlar den här cookien in specifika kunduppgifter, t.ex. e-postadress, som vi samlar in på vår webbplats som är kopplad till Facebook-annonsen under transaktioner som köp, kontoinloggning eller registrering (utökad datamatchning). Cookien läses sedan av Facebook Pixel och gör det möjligt att överföra data, inklusive specifika kunduppgifter, till Facebook. Den information som genereras av Facebook överförs vanligtvis till en Facebook-server och lagras där; detta kan också innebära överföring till Facebook Inc:s servrar
i USA. För att garantera en adekvat nivå av dataskydd har leverantören infört så kallade standardavtalsklausuler från Europeiska unionen. Dessutom genomför vi en riskanalys från fall till fall för att säkerställa ett dataskydd som går utöver de vanliga avtalsklausulerna.
Med hjälp av Facebook-pixeln med avancerad datamatchning är det möjligt för Facebook att å ena sidan exakt fastställa de som har besökt vårt online-erbjudande, och att skapa en målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Därför använder vi Facebook-pixeln med avancerad datamatchning för att visa de Facebook-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter, som bestäms på grundval av de besökta webbplatserna), som vi överför till Facebook (s.k. "Custom Audiences"). Med hjälp av Facebook-pixeln med avancerad datamatchning vill vi också se till att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte upplevs som störande. Detta gör det möjligt för oss att ytterligare utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att spåra om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad konvertering). Jämfört med standardversionen av Facebook Pixel hjälper den avancerade datamatchningsfunktionen oss att bättre mäta effektiviteten av våra reklamkampanjer genom att fånga fler tillskrivna konverteringar.
Alla inlämnade uppgifter lagras och behandlas av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamsyften i enlighet med Facebooks policy för användning av uppgifter (https://www.facebook.com/om/om/privacy/). Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partner att placera annonser på och utanför Facebook.
Dessa behandlingar utförs endast om ett uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att inaktivera Facebook-pixelns spårning. För detta ändamål kan du ställa in en opt-out-cookie genom att klicka på länken nedan, vilket inaktiverar Facebook Pixel Tracking:
>Inaktivera Facebook Pixel
Denna opt-out-cookie fungerar endast i den här webbläsaren och endast för den här domänen. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på länken ovan igen.

10.2 Användning av Google Ads Conversion Tracking

På denna webbplats används onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och, inom ramen för Google Ads, konverteringsspårning av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder Google Ads-tjänsten för att presentera våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av annonser (så kallade Google Adwords). Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är i förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna. Vårt mål är att visa dig reklam som är av intresse för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att få en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

En cookie för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons från Google. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till denna sida. Varje Google Ads-klient får en egen cookie. Cookies kan därför inte spåras via Google Ads-kunders webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera denna användning genom att inaktivera Googles cookie för konverteringsspårning i din webbläsare under "Användarinställningar". De kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering. Vi använder Google Ads endast med ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR. Användningen av Google Ads kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA. För att garantera en adekvat nivå av dataskydd har leverantören infört så kallade standardavtalsklausuler från Europeiska unionen. Dessutom gör vi en riskanalys från fall till fall för att säkerställa dataskydd utöver de vanliga avtalsklausulerna.

Du kan få mer information om Googles sekretesspolicy på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent inaktivera cookies för annonspreferenser genom att förhindra dem genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta eller genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller kan vara begränsade om du har inaktiverat användningen av cookies.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi inhämtat ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din ångerrätt följer du det förfarande som beskrivs ovan.

10.3 Google Marketing Platform

Den här webbplatsen använder marknadsföringsverktyget Google Marketing Platform av operatören Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP").

GMP använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjernas resultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett Cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan på så sätt förhindra att de visas mer än en gång. Behandlingen sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR.

Dessutom kan GMP använda cookie-ID för att registrera konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en GMP-annons och senare, med samma webbläsare, besöker annonsörens webbplats och gör ett köp via den webbplatsen. Enligt Google innehåller GMP-cookies ingen personlig information.

På grundval av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför enligt vad vi vet på följande sätt: Genom integreringen av GMP får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in finns det en möjlighet att leverantören får och lagrar din IP-adress. Användningen av GMP kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA. För att garantera en adekvat nivå av dataskydd har leverantören infört så kallade standardavtalsklausuler från Europeiska unionen. Dessutom gör vi en riskanalys från fall till fall för att säkerställa dataskydd utöver de vanliga avtalsklausulerna.

Om du vill motsätta dig att delta i denna spårningsprocess kan du inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från domänen www.googleadservices.com, (sse https://www.google.de/settings/ads), och denna inställning raderas när du inaktiverar dina cookies. Alternativt kan du få information från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info om inställningen av cookies och göra dina önskade inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och själv bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

Du kan hitta mer information om GMP i Googles sekretesspolicy på följande webbadress: https://www.google.de/policies/privacy/.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi inhämtat ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din ångerrätt följer du det förfarande som beskrivs ovan.

10.4 Taboola Platform

Vår webbplats använder teknik från Taboola Inc (1115 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10010, USA). Taboola använder cookies för att avgöra vilket innehåll du använder och vilka av våra webbplatser du besöker. För att spåra användare har Taboola Pixel implementerats på vår webbplats. Pixeln spårar endast aktivitet på anonym basis och varken spårar eller samlar in personuppgifter. Taboola samlar in följande användaruppgifter med hjälp av cookies:

 • Användarens operativsystem.
 • Webbplatser/innehåll som nås på våra webbplatser
 • Hänvisare/länk genom vilken användaren kom till vår webbplats.
 • Tid och antal besök på webbplatsen
 • Information om plats (stad)
 • IP-adresser i förkortad form

Du hittar mer information om Taboola och möjligheten att inaktivera Taboola-cookien här: https://www.taboola.com/privacy-policy

10.5 Nyhetsbrev

Vissa e-postmeddelanden med produktrekommendationer (nyhetsbrev) skickas med hjälp av den tekniska tjänsteleverantören Clerk.io ApS, Kigkurren 8G, 2 sal 2300 Köpenhamn, Danmark, www.clerk.io, till vilken vi överför de uppgifter som du lämnade när du anmälde dig till nyhetsbrevet. Överföringen av dessa uppgifter till denna tredje part sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i GDPR och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett säljfrämjande, säkert och användarvänligt system för nyhetsbrev. När du registrerar dig för att få produktrekommendationer ger du också ditt samtycke till att följande kunduppgifter lämnas ut i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR:

 • Kundens e-postadress
 • Sidor som kunden har besökt
 • Innehåll som en kund tittar på via Clerk.io
 • Klick på innehåll via Clerk.io
 • Produkter i kundens beställningar (om sådana finns).

clerk.io använder denna information för att ge personliga produktrekommendationer och, på vår begäran, för statistisk utvärdering och analys. Om du vill inaktivera analysen av uppgifterna för statistisk utvärdering av rekommendationerna måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet via e-post.

11) Webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics med Google Signlas
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där; detta kan också innebära överföring till servrar hos Google LLC i USA.
Denna webbplats använder uteslutande Google (Universal) Analytics med tillägget "_anonymizeIp()", som säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter direkt personlig referens. I förlängningen kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google LLC i USA och förkortas där. För att garantera en adekvat nivå av dataskydd har leverantören infört så kallade standardavtalsklausuler från Europeiska unionen. Dessutom gör vi en riskanalys från fall till fall för att säkerställa ett dataskydd som går utöver de vanliga avtalsklausulerna.
På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till oss. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google (Universal) Analytics kommer inte att behandlas tillsammans med andra uppgifter från Google.
Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera em webbläsar-plugin som finns på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv
Alternativt till denna plugin eller i webbläsare på mobila enheter, klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar insamling av Google Analytics på denna webbplats i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen): >Inaktivera Google Analytics
Du hittar mer information om Google (Universal) Analytics här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Denna webbplats använder också Google Signals-tjänsten som en förlängning av Google Analytics. Med Google Signals kan vi få Google att generera rapporter över olika enheter (så kallad "spårning över olika enheter"). Om du har aktiverat "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och du har kopplat dina internetaktiverade enheter till ditt Google-konto kan Google analysera användarnas beteende på olika enheter och skapa databasmodeller baserat på detta. Inloggningarna och enhetstyperna för alla sidbesökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering beaktas. Uppgifterna visar bland annat på vilken enhet du klickade på en annons för första gången och på vilken enhet den tillhörande konverteringen ägde rum. Vi får inga personuppgifter från Google i detta avseende, utan endast statistik som sammanställs på grundval av Google Signals. Behandlingen sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR på grundval av ditt samtycke.

12) Retargeting/ Remarketing/ Hänvisningsreklam

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
Denna webbplats använder universal event tracking genom konverteringsspårningstekniken "Bing Ads" från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
För att använda universal event tracking placeras en tagg på varje sida på vår webbplats som interagerar med konverteringscookien från Microsoft Bing Ads. Denna interaktion spårar användarnas beteende på vår webbplats och skickar den insamlade informationen till Microsoft Bing Ads. Syftet med detta är att vissa fördefinierade mål, t.ex. köp eller leads, kan registreras och utvärderas statistiskt för att göra inriktningen och innehållet i våra erbjudanden mer intresseorienterade. Taggarna tjänar inte till att identifiera användare personligen vid något tillfälle.
Om överföringen av information om användarbeteende till Microsoft Bing Ads omfattar personliga användaruppgifter, sker detta på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR. I den mån uppgifter överförs till USA har leverantören infört EU:s så kallade standardavtalsklausuler för att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd. Dessutom gör vi en riskanalys från fall till fall för att säkerställa dataskydd utöver de vanliga avtalsklausulerna.
Om du inte vill delta i spårning kan du invända mot detta genom att inaktivera Bing Ads cookie för konverteringsspårning via din webbläsare under användarinställningar. De kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering. Alternativt kan du använda opt-out-sidan för EU-konsumenter på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
för att kontrollera om Microsofts reklamcookies är inställda i din webbläsare och inaktivera dem.
För mer information om Microsoft Bing Ads sekretesspolicy, besök https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google Ads Remarketing
Vår webbplats använder funktionerna i Google Ads Remarketing, med vilka vi annonserar denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål sätter Google en cookie i webbläsaren på din terminal som automatiskt möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och på grundval av de sidor du besöker. Behandlingen baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR.
Databehandling utöver detta sker endast om du har gett ditt samtycke till att Google kopplar din webbläsarhistorik på internet och i appar till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa de annonser du ser på webben. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google i detta fall att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för hänvisandemarknadsföring mellan olika enheter. För detta ändamål kommer dina personuppgifter att tillfälligt kopplas samman av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper. I samband med användningen av Google Ads Remarketing kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.
Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för annonspreferenser genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternativt kan du få information om inställningen av cookies och göra inställningar för detta på Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och själv bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.
Om personuppgifter överförs till Google LLC, som är baserat i USA, har leverantören implementerat EU:s så kallade standardavtalsklausuler för att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd. Dessutom gör vi en riskanalys från fall till fall för att säkerställa dataskydd utöver de vanliga avtalsklausulerna. Mer information och sekretesspolicy om reklam och Google finns här:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Pinterest Tag Conversion Tracking
Denna webbplats använder konverteringsspårningstekniken "Pinterest Tag" från Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest").
Om du har nått vår webbplats från en pin på Pinterest ställer vi in en cookie på din dator, vilken interagerar med en likaledes implementerad "tag" i form av en JavaScript-kod från Pinterest. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies upphör att gälla efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering.
Om användaren omdirigeras från en pin på Pinterest till sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har upphört att gälla, registrerar taggen vissa användaråtgärder som vi har definierat i förväg och kan spåra dessa (t.ex. genomförda transaktioner, leads, sökningar på webbplatsen, anrop till produktsidor). När en sådan åtgärd utförs skickar din webbläsare en HTTP-förfrågan till Pinterest-servern via Pinterest-taggen från cookien, som innehåller viss information om åtgärden (inklusive åtgärdstyp, tid, webbläsartyp för slutenheten). Om personuppgifter överförs till USA har leverantören infört EU:s så kallade standardavtalsklausuler för att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd. Dessutom utför vi en riskanalys från fall till fall för att säkerställa ett dataskydd som går utöver de vanliga avtalsklausulerna.
Denna överföring gör det möjligt för Pinterest att sammanställa statistik om användarnas beteende på vår webbplats efter att ha vidarebefordrat en Pinterest-pin, vilket vi använder för att optimera vårt erbjudande.
Om personliga användaruppgifter behandlas i processen sker detta på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR.
Vi får dock ingen information med vilken användarna kan identifieras personligen.
Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot detta genom att inaktivera spårningscookien för Pinterest-taggen för konvertering via webbläsaren under användarinställningar. De kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering. Alternativt kan du använda opt-out-sidan för EU-konsumenter http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
för att kontrollera om Microsofts reklamcookies är inställda i din webbläsare och inaktivera dem.
Du kan hitta mer information om Pinterests sekretesspolicy på följande webbadress: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

13) Användning av ett system för direktchatt

Vårt livechatt-system
På denna webbplats samlas ditt kommunicerade chattnamn och ditt kommunicerade chattinnehåll in som data och sparas under chattförloppet, i syfte att driva ett livechatt-system för att besvara förfrågningar i realtid. Chatten och ditt angivna chattnamn lagras uteslutande i det så kallade RAM-minnet (Random Access Memory) och raderas omedelbart så snart vi eller du har avslutat chattkonversationen, dock senast 2 timmar efter det sista meddelandet i Chat-historiken. Cookies används för att hantera chattfunktionen. Cookies gör det möjligt att känna igen webbläsaren hos sidbesökaren för att säkerställa att enskilda användare av chattfunktionen på vår webbplats kan särskiljas.
Om den information som samlas in på detta sätt har en personlig referens utförs behandlingen i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i GDPR på grundval av vårt legitima intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende för optimeringssyften. Cookien sätts på grundval av ditt samtycke enligt artikel 6 punkt 1 a GDPR.
För att undvika lagring av cookies kan du ställa in din webbläsare så att inga fler cookies kan lagras på din dator i framtiden eller så raderas cookies som redan har lagrats. Om du stänger av alla cookies kan det dock innebära att chattfunktionen på vår webbplats inte längre kan användas.

14) Verktyg och annat

14.1 Google reCAPTCHA

På den här webbplatsen använder vi också reCAPTCHA-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Den här funktionen används främst för att skilja mellan om ett inlägg är gjort av en fysisk person eller om den felaktigt görs av en maskin eller genom automatiserad behandling. Tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och, i förekommande fall, ytterligare uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA till Google och utförs i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa individens personliga ansvar på Internet och förebygga missbruk och skräppost. Användningen av Google reCAPTCHA kan också innebära att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA. I den mån uppgifter överförs till USA har leverantören infört EU:s så kallade standardavtalsklausuler för att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd. Dessutom gör vi en riskanalys från fall till fall för att säkerställa dataskydd utöver de vanliga avtalsklausulerna.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi inhämtat ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din ångerrätt följer du det förfarande som beskrivs ovan.

14.2 Google Kundrecensioner (tidigare Google Certified Dealer Program)

Vi samarbetar med Google som en del av programmet "Google Kundrecensioner". Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Programmet ger oss möjlighet att samla in kundomdömen från användare av vår webbplats. När du har gjort ett köp på vår webbplats kommer du att bli tillfrågad om du vill delta i en e-postundersökning från Google. Om du ger ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a i GDPR kommer vi att överföra din e-postadress till Google. Du kommer att få ett e-postmeddelande från Google Customer Reviews där du uppmanas att betygsätta köpupplevelsen på vår webbplats. Den recension du skickar in kommer sedan att sammanställas med våra andra recensioner och visas i vår Google Customer Reviews-logotyp och i vår instrumentpanel i Merchant Center. Dessutom kommer ditt betyg att användas för Google Seller Ratings. Användningen av Google Customer Reviews kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA. I den mån uppgifter överförs till USA har leverantören infört EU:s så kallade standardavtalsklausuler för att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd. Dessutom gör vi en riskanalys från fall till fall för att säkerställa dataskydd utöver de vanliga avtalsklausulerna.

Ytterligare information om Googles dataskyddspolicy i samband med programmet Google Customer Reviews finns på följande länk: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Du kan läsa mer information om sekretessen för Google Seller Ratings på den här länken: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

14.3 Greenhouse

Vi använder spårningssystem för arbetssökande från Greenhouse Inc. (“Greenhouse”). Huvudkontor på 18 West 18th Street, 11th Fl., New York, New York 10011, USA.

Greenhouse är en av de främsta leverantörerna av molnbaserade programvarutjänster som hjälper företag att hantera och optimera sina rekryterings- och anställningsprocesser. Vi använder deras programvara som spårningssystem för arbetssökande.  

För detta ändamål delas arbetssökandes uppgifter med Greenhouse i enlighet med dataskyddsförordningen så att Greenhouse kan använda tjänsten.

Med Greenhouse som vår spårningtjänst för arbetssökande kartlägger vi vår rekryteringsprocess på ett systemmässigt sätt och arbetar uteslutande med detta system med informationen i ansökningsprocessen. Endast intressenter som är relevanta för respektive tjänst får åtkomstbehörighet till systemet så att beslutet om vem som ska anställas kan tas i slutet av processen. För detta ändamål kommer vi att samla in dina personuppgifter, t.ex. förväntad lön, uppsägningstid, adress, arbetstillstånd, alla relevanta dokument för rekryteringsprocessen, CV, personligt brev, referenser så att du kan delta i vår ansökningsprocess. De uppgifter vi får hjälper oss att hitta den perfekta kandidaten.  Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål.

Personuppgifter som tillhör kunder baserade i EES, Storbritannien eller Schweiz lagras för närvarande i EU. Greenhouse överför personuppgifter till USA eftersom de är baserade där enligt Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler i enlighet med kommissionens beslut 2021/914/EU för att säkerställa att de är tillräckligt skyddade.

Dessutom genomför vi en individuell riskanalys för att säkerställa dataskydd som går utöver standardavtalsklausulerna.

Behandlingen av uppgifterna sker frivilligt, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, bokstav b i dataskyddsförordningen.

I den mån som särskilda personuppgiftskategorier enligt artikel 9, avsnitt 1 i dataskyddsförordningen (hälsouppgifter, t.ex. uppgifter om statusen svårt funktionshindrad) begärs från arbetssökande som en del av ansökningsprocessen sker behandlingen i enlighet med artikel 9, avsnitt 2, bokstav b i dataskyddsförordningen så att vi kan utöva rättigheter inom arbetsrätt och lagen om social trygghet och socialt skydd och ta vårt ansvar i detta hänseende.

Sammantaget eller alternativt kan behandlingen av de särskilda kategorierna av uppgifter även grundas på artikel 9, 1 § bokstav h i dataskyddsförordningen med avseende på hälso- och sjukvård eller yrkesmedicin, för bedömning av arbetssökandens förmåga att arbeta, för medicinsk diagnos, vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller socialsektorn eller för administration av system och tjänster inom hälso- och sjukvården eller socialsektorn.

Om arbetssökande inte väljs ut under ovan nämnd utvärdering eller om en sökande återkallar sin ansökan i förtid, kommer hans eller hennes uppgifter som överförts via e-post samt all elektronisk korrespondens inklusive det ursprungliga e-postmeddelandet att tas bort efter motsvarande avisering efter senast 6 månader. Denna period baseras på vårt rättmätiga intresse av att besvara eventuella uppföljningsfrågor om ansökan och att vid behov uppfylla våra åtaganden att tillhandahålla bevis enligt förordningar om likabehandling av sökande.

Om ansökan är framgångsrik kommer de uppgifter som lämnats att behandlas vidare i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, bokstav b i dataskyddsförordningen i syfte att fullgöra anställningsförhållandet.

För mer information om hur Greenhouse behandlar dina personuppgifter, se följande länk i Greenhouse sekretesspolicy

14.4 TikTok Pixel air up

Vår onlinenärvaro använder "TikTok pixel" från det sociala nätverket TikTok, som drivs av TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland.

Med hjälp av TikTok pixel är det möjligt för TikTok, å ena sidan, att fastställa dig som kund till vårt onlineerbjudande som målgrupp för visning av annonser.

Baserat på dennes uttryckliga samtycke, om en kund klickar på en webbannons som presenteras av oss och visas i TikTok, lägger TikTok Pixel ett suffix till webbadressen till vår länkade sida. När kunden har omdirigerats i webbläsaren registreras denna URL-parameter med hjälp av en cookie som placeras av vår länkade sida. Dessutom registreras specifik kundinformation såsom e-postadressen, som vi samlar in på vår webbplats länkad till TikTok-annonsen för transaktioner som köp, av denna cookie. Cookien läses sedan av TikTok-pixeln och gör det möjligt att vidarebefordra data till TikTok. Informationen som genereras av TikTok överförs vanligtvis till en TikTok-server och lagras där.

Personuppgifter som tillhör kunder baserade i EES, Storbritannien eller Schweiz lagras för närvarande i USA eller Singapore. TikTok överför personuppgifter till USA eller Singapore enligt Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler i enlighet med kommissionens beslut 2021/914/EU för att säkerställa att de är tillräckligt skyddade.

Dessutom genomför vi en individuell riskanalys för att säkerställa dataskydd som går utöver standardavtalsklausulerna.

Med hjälp av TikTok-pixeln med utökad datajämförelse kan TikTok exakt fastställa besökarna av vårt onlineerbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade "TikTok-annonser"). Följaktligen använder vi TikTok-pixeln för att endast visa TikTok-annonserna vi har placerat för de TikTok-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter, som bestäms utifrån på de besökta webbplatserna), som vi överför till TikTok (så kallade "anpassade målgrupper").

All överförd data lagras och bearbetas av TikTok så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och TikTok kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med TikToks riktlinjer för dataanvändning

TikToks sekretesspolicy

För information och detaljer om TikTok-pixeln och hur den fungerar, besök TikTok-hjälpsektionen på https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

TikToks sekretess- och datapolicy:  https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy

TikToks villkor: https://www.tiktok.com/legal/new-terms-of-service

Denna behandling sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att inaktivera TikTok-pixelspårning.

Avaktivera Tiktok Pixel

Denna opt-out-cookie fungerar endast i den här webbläsaren och endast för denna domän. Om du har raderat dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på länken ovan igen: >Inaktivera TikTok Pixel

14.5 SYZYGY Performance Marketing GmbH

Vissa SEO-rekommendationer tillhandahålls av den tekniska tjänsteleverantören Syzygy, till vilken vi skickar informationen du angav när du navigerade på air up-onlinebutiken.  Dessa uppgifter överförs till denna tredje part enligt art. 6 sek. 1 lit. F i GDPR och tjänar vårt berättigade intresse av förbättringen av air up-onlinebutiken. När du accepterar att navigera på air up-onlinebutiken ger du också samtycke enligt art. 6 sek. 1 lit. F i GDPR att dela följande kunduppgifter relaterade till:

 • Google Analytics cookie ID

Syzygy har tillgång till Google Analytics och Google Analytics 4 i syfte att tillhandahålla SEO-rekommendationer och, på vår begäran, för statistiska bedömningar och analyser.

Om du vill att vi inte ska överföra ditt cookie-ID till tredje part måste du inaktivera Google Analytics och Google Analytics 4 cookies. >Inaktivera 

14.6 HOTJAR WEBBANALYSTJÄNST

Air up-webbplatsen använder HotJars analystjänster för att förbättra kundvänligheten och kundupplevelsen. Dessa tjänster kan registrera musklick samt scrollrörelser. De kan också registrera information som matas in på denna webbplats via tangentbordet. Sådan information är inte personaliserad och förblir därför anonym. HotJar registrerar inte sådan information på sidor som inte använder HotJar-systemet. Du kan inaktivera HotJar-tjänsten på https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

14.7 Reviews.io

Vi använder plattformen Reviews.co.uk & REVIEWS.io ("reviews.io"), som ägs av Liquid New Media Limited Trading och har sin bas på 29 St Nicholas Place, Leicester, LE1 4LD, Storbritannien för att hantera recensioner. Reviews.io låter oss samla in, hantera och publicera kundrecensioner på vår webbplats. För detta ändamål kommer ditt namn och betyg att delas med reviews.io i enlighet med GDPR så att reviews.io kan utföra sin tjänst. Review.io samlar in kundfeedback via SMS, e-post eller via app i butik.

För att du ska kunna delta i inlämnandet av recensioner kommer vi att vidarebefordra och behandla din e-postadress, ditt namn och dina beställningsuppgifter samt ditt telefonnummer i krypterad, pseudonymiserad form till reviews.io för detta ändamål.  

Uppgifterna vidarebefordras endast i pseudonymiserad form. Personuppgifterna behandlas och lagras i respektive region där de samlats in.   

Uppgifterna behandlas frivilligt och endast med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6, 1:a stycket, 1 punkten. i GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. (Opt-Out-Link, usercentrics-Banner) Ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter av reviews.io finns under följande länk i reviews.ios dataskyddsförklaring: Hyperlänk

14.8 Builder.io

Innehållet på vår webbplats skapas med Builder.io, Builder.io, Inc., registrerat på 1501 Filbert St #7B San Francisco, CA 94123, USA.

Builder.io spårar användarbeteende och andra händelser på vår webbplats. 

Om du vill välja bort den utförda dataanalysen måste du välja bort Builder.io under avsnittet Tjänster i vårt verktyg för samtyckeshantering, som du kan komma åt genom att klicka på "Cookieinställningar" i sidfoten på webbplatsen eller genom att klicka här. 

Uppgifterna behandlas frivilligt och endast med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6, 1:a stycket, 1 punkten i GDPR.

Builder.io kan använda de insamlade uppgifterna i enlighet med art. 6, 1:a stycket, 1 punkten i GDPR utifrån deras berättigade intresse av behovsbaserad design och optimering av tjänsten och för marknadsundersökningsändamål. 

Personuppgifter om kunder i EES, Storbritannien eller Schweiz lagras för närvarande i USA eller (andra länder). Tool-Name överför personuppgifter till USA eller (annat land) under Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler i enlighet med kommissionens beslut 2021/914/EU för att säkerställa att de är tillräckligt skyddade. 

Vi genomför också en individuell riskanalys för att säkerställa dataskydd som går utöver standardavtalsklausulerna. 

Om du har några frågor om Builder.ios informationspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till steve@builder.io. Om du vill läsa mer kan du hitta Builder.ios sekretesspolicy här. Du kan ta reda på mer om de GPDR-specifika reglerna här.

14.9 Twilio

Vi använder ett marknadsföringsverktyg från Twilio Germany GmbH som har sitt  huvudkontro på: Rosenheimer Str. 143 C, 81671 München, Tyskland ("Twilio"). 

Twilio är ett meddelandeverktyg som gör det möjligt för air up att skicka meddelanden till våra kunder i alla digitala kanaler (SMS, Whatsapp, Facebook Messenger). Detta sker via en webhook-integration mellan Twilio och vårt vanliga CRM-verktyg Klaviyo. Webhooken delar vårt önskade meddelande och målgruppens telefonnummer från Klaviyo med Twilio där de automatiskt skickas till kunden. Inga andra kunduppgifter överförs eller lagras. Kunderna kan när som helst välja att avstå via den kanal de kontaktas via. 

Twilio är ett meddelandeverktyg som möjliggör kopplingen mellan air up och dess kunder på alla digitala kanaler (SMS, What'sApp, Facebook Messenger). 

För detta ändamål kommer kunddata att delas med Twilio i enlighet med GDPR så att Twilio kan driva tjänsten. 

Twilio behandlar dina personuppgifter som kund (eller presumtiv kund) av Twilio-tjänsterna, till exempel e-postadress, namn, telefonnummer, IP-adress, enhets-ID (kommunikationsmetadata) och orderdata (supply chain management data). 

Twilio behandlar personuppgifterna om dig som kund som använder eller interagerar med applikationen vi har utvecklat på Twilio-plattformen och de personer som vi kommunicerar med via denna applikation. Detta inkluderar information som Twilio använder för att dirigera meddelanden, metadata om meddelanden och innehållet i kommunikationen. 

För detta ändamål registrerar vi dina personuppgifter (e-postadress, namn, telefonnummer och orderdata) i krypterad, pseudonymiserad form så att du kan delta i vårt marknadsföringsverktyg och sedan skicka och ta emot meddelanden från oss.Din e-postadress, ditt namn, ditt telefonnummer och din IP-adress kommer att behandlas för detta ändamål. Uppgifterna överförs endast i pseudonymiserad form. 

Uppgifterna behandlas frivilligt och endast med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6, 1:a stycket, 1:a punkten. i GDPR. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. (https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/360034798533-Getting-Started-with-Advanced-Opt-Out-for-Messaging-Services). För mer information om hur Twilio behandlar din personliga information, se Twilios sektretesspolicy på följande länk: https://www.twilio.com/legal/privacy

14.10 Netlify

Vi använder Netlify, Inc. ("Netlify"), som värd för vår webbplats. Netlify är beläget på 44 Montgomery Street, Suite 300 i San Francisco, Kalifornien 94104, USA.
Vår webbplats ligger hos den externa värdtjänsten Netlify . Netlify hanterar IP-adresserna för alla besökare på vår webbplats och sparar dessa i Logfiles. Protokolldata sparas inte längre än 30 dagar. Datahanteringen görs automatiskt och krävs/är nödvändig för tillhandahållandet/användandet av och säkerheten för vår webbplats.
Av detta skäl får Netlify tillgång till din IP-adress enligt GDPR-riktlinjerna, så att Netlify kan tillhandahålla tjänsten.
Personuppgifter om kunder i EES, Storbritannien och Schweiz lagras för närvarande i länder utanför EU. Netlify överför personuppgifter till länder utanför EU i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler enligt kommissionens beslut 2021/914/EU, för att säkerställa att de är tillräckligt skyddade.

Vi genomför också en individuell riskanalys för att säkerställa dataskydd som sträcker sig utöver standardavtalsklausulerna.
Hanteringen av data sker för att säkerställa vår webbplats funktionalitet enligt Art. 6, 1:a avsnittet, punkt 1 i GDPR. 

14.11 TikTok

Wij geven e-mailadressen in gecodeerde vorm als gebruikers-ID door aan TikTok. Het doel is om social media-advertenties op het TikTok-platform persoonsgericht weer te geven. Daarnaast dient het bijhouden van persoonsgegevens om het succes van marketingmaatregelen te meten.

14.12 Snapchat

Als wij gepersonaliseerde reclame via Snapchat uitvoeren, geven wij e-mailadressen in gecodeerde vorm en informatie over de bijbehorende bestellingen door aan Snapchat.

De versleutelde e-mail maakt nauwkeurige attributie mogelijk.

De e-mail wordt gecodeerd met behulp van een eenrichtingsalgoritme en het is niet mogelijk om deze om te zetten naar de oorspronkelijke waarde.

14.13 Google Analytics

We delen e-mailadressen in gecodeerde vorm als een User ID met Google Analytics. User ID stelt ons in staat om een persistente ID voor een enkele gebruiker te koppelen aan de engagementgegevens van die gebruiker van een of meer sessies die vanaf een of meer apparaten zijn gestart. Met een gebruikers-ID geeft Google Analytics een consistenter, holistischer verhaal over de relatie van een gebruiker met onze organisatie.

De e-mail is versleuteld met een eenrichtingsalgoritme en het is niet mogelijk om deze om te zetten naar de oorspronkelijke waarde.

14.14 Kustomer

Vi använder mjukvaruplattformen för kundhjälp hos Kustomer LLC, 372 9th Ave, 4th floor, New York, NY 10001 ("Kustomer").

Kustomer tillhandahåller en SaaS-plattform för hantering av kundrelationer som optimerar kommunikationen och interaktionen mellan oss och våra kunder.

För detta ändamål delas kunduppgifter med Kustomer i enlighet med GDPR så att Kustomer kan driva sin tjänst.

Vi samlar in dina personuppgifter (e-postadress, namn, fysisk adress, sociala medier, telefonnummer och IP-adress) data om dina enheter (såsom webbläsartyp, operativsystem, enhetsidentifikationsnummer och IP-adress) och användning av Kustomers tjänster (såsom visade sidor, datum-/tidsstämplar, orderstatus och historik, historik för supportkonversationer och utförda sökningar) genom loggfiler och andra tekniker, av vilka några kan kvalificera sig som personuppgifter hos Kustomer så att du kan delta i vår mjukvaruplattform för kundtjänst.

Kustomer använder den insamlade informationen för att driva och tillhandahålla sina tjänster och för relaterade interna ändamål, inklusive: (a) möjliggöra för användare att komma åt och använda tjänsterna; (b) upprätthålla säkerheten för tjänsterna; (c) tillhandahålla information om tjänsterna, svara på förfrågningar, klagomål och förfrågningar om stöd; (d) för att följa tillämplig lag, upprätthålla villkoren som styr Kustomers tjänster, skydda Kustomers rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och/eller dig eller andras, och skydda, undersöka och avskräcka mot bedrägliga, skadliga, obehöriga , oetisk eller olaglig aktivitet; och (e) förbättra sina tjänster, inklusive genom att använda aggregerade och/eller avidentifierade data.

För detta ändamål kommer din e-postadress, namn, fysiska adress, hantering av sociala medier, telefonnummer och IP-adress att behandlas.

Personuppgifter om kunder lagras för närvarande i USA och EU. Kustomer kan överföra personuppgifter utanför det land där användarna befinner sig, inklusive till USA eller till andra jurisdiktioner som kanske inte omfattas av motsvarande dataskyddslagar enligt Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler i enlighet med kommissionens beslut 2021/914/EU som ser till att den är tillräckligt skyddad. Dessutom genomför vi en individuell riskanalys för att säkerställa dataskydd som går utöver standardavtalsklausulerna.

Behandlingen av uppgifterna sker frivilligt och endast med ditt uttryckliga samtycke, i enlighet med art. 6. paragrafen 1. stycket 1. punkten i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

14.15 Meta

Vi använder krypterade e-postadresser för personanpassad reklam på Meta-plattformar (dvs. Facebook, Instagram). E-postadressen krypteras före sändning till Meta och ersätts av ett slumpmässigt ID. Uppgifterna överförs inte till tredje part. Vi skyddar dina uppgifter från olämplig användning och obehörig åtkomst genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Du har rätt till information, rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina uppgifter samt dataportabilitet och invändning. Vänligen kontakta oss via e-post om du har några frågor angående dataskydd.

14.16 Google 

Vi använder krypterade e-postadresser för personanpassad reklam på Google-plattformar. Dessa kunduppgifter från första part registreras vid utcheckning via omvandlingstaggar. Den här sönderhackade omvandlingen av uppgifter från första part skickas från vår webbsida till Google på ett sekretessäkert sätt. Funktionen använder en säker envägs sönderhackningsalgoritm kallad SHA256 på första parts kunduppgifter.
Google åtar sig att skydda sekretessen och säkerheten hos dina uppgifter och dina uppgifter kommer att hållas konfidentiella och säkra med samma branschledande standarder som vi använder för att skydda våra egna användaruppgifter.
Du kan välja bort automatisk insamling av information från tredje parts annonsnätverk i syfte att leverera reklam som är skräddarsydd efter dina intressen, genom att redigera eller välja bort dina Google Display Network-reklampreferenser på http://www.google.com/ads/preferences/.

15) Den registrerades rättigheter

15.1 Tillämplig dataskyddslagstiftning ger dig omfattande rättigheter som registrerad (rätt till tillgång och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, som vi informerar dig om nedan:

 • Rätt till tillgång enligt artikel 15 i GDPR: Du har rätt att få information om dina personuppgifter som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, kategorierna av personuppgifter som behandlas , mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringstiden eller kriterierna för att fastställa lagringstiden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, invändning mot behandlingen, klagomål till en tillsynsmyndighet, dina uppgifters ursprung om de inte har samlats in av oss från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, i tillämpliga fall, meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling som berör dig, samt din rätt att bli informerad om vilka garantier som finns i enlighet med artikel 46 i GDPR i händelse av vidarebefordranav dina uppgifter till tredje land;
 • Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR: Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade utan dröjsmål och/eller att få ofullständiga uppgifter som vi har om dig kompletterade;
 • Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om villkoren i artikel 17 punkt 1 i GDPR är uppfyllda. Denna rättighet ska dock inte gälla särskilt om behandlingen är nödvändig för att utöva yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR:Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter medan riktigheten av dina uppgifter, som du bestrider, kontrolleras, om du vägrar att få dina uppgifter raderade från olaglig databehandling och istället begär begränsning av behandlingen av dina uppgifter, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet har uppfyllts, eller om du har inväntat på grund av din särskilda situation, så länge det inte har fastställts om våra legitima skäl har företräde;
 • Rätt till information enligt artikel 19 i GDPR: Om du har utövat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor insats. Du har rätt att få information om dessa mottagare.
 • Rätt till dataöverföring enligt artikel 20 i GDPR: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt;
 • Rätt att återkalla samtycke enligt artikel 7 punkt 3 i GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter som du en gång har gett med verkan för framtiden. Vid återkallelse ska vi radera de berörda uppgifterna utan dröjsmål, såvida inte fortsatt behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 77 i GDPR: Om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen äger rum, utan att det påverkar tillämpningen av andra administrativa eller rättsliga åtgärder som står till ditt förfogande. Du kan vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – tidigare Datainspektionen-, se vidare: https://www.imy.se/.

15.2 ÅNGERRÄTT

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTNYTTJAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGAR ENLIGT OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED ATT BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.

16)  Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiden för personuppgifter bestäms utifrån respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om det är relevant - utifrån av lagstadgade lagringsperioder (t.ex. lagringsperioder enligt bokförings- och skattelagstiftning).

När personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke enligt artikel 6 punkt 1 a i GDPR lagras dessa uppgifter tills personen i fråga återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för avtalsenliga eller liknande skyldigheter, på grund av rättsliga eller skyldigheter på grundval av artikel 6 punkt 1 b i GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna, i den mån de inte längre behövs för att fullgöra avtalet eller för att inleda avtalet och/eller det inte finns något ytterligare berättigat intresse från vår sida att fortsätta lagra dem.

När personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6 punkt 1 f i GDPR ska dessa uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt artikel 21.1 i GDPR, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring på grundval av artikel 6 punkt 1 f i GDPR ska dessa uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21.2 i GDPR.

Om inget annat anges i denna policy avseende särskilt angivna behandlingar, kommer personuppgifter att  raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades.