Skip to content

Returpolicy och returformulär

Ångerrätt       

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett och som inte är transportören har tagit varorna i besittning.

En retur av poddar är endast möjlig om produkterna befinner sig i originalskick och poddförpackningarna inte har öppnats. På grund av hygienskäl kan vi inte acceptera byten av redan öppnade poddförpackningar. Om poddförpackningen redan har öppnats kan vi inte återbetala beloppet.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG, Zweigniederlassung Haiger, Lager Air Up, Hansastraße 10, 35708 Haiger, Tyskland) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med posten eller ett e-postmeddelande) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda det bifogade ångerrättsformuläret som en mall, men det är inte obligatoriskt. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om att du vill utnyttja ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Returkostnader:

Du som köpare ansvarar för returfraktkostnaderna.

Konsekvenser av ångerrätten

Om du häver detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du hävt detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala dig tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss (Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG, Zweigniederlassung Haiger, Lager Air Up, Hansastraße 10, 35708 Haiger, Tyskland) utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar efter den dag då du meddelar oss att du häver avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Du som kund ansvarar för att täcka de direkta kostnaderna för retur av varorna.

Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas skick, egenskaper och funktion.

Mall för ångerrättsformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och skicka tillbaka den här blanketten).

 

Till

 

air up GmbH

c/o Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG

Zweigniederlassung Haiger

Lager Air Up

Hansastraße 10

35708 Haiger, Germany